Maatregelen preventie Corona

Neem even een momentje om onderstaande tekst door te lezen.

Inhoudelijk zal het je best bekend voorkomen, want het het zijn landelijke maatregelen.

Weet dat je welkom bent!


Ga voor jezelf na of je naar je afspraak kunt komen:

Check voor jezelf vóór je naar je afspraak bij mij komt of je voldoende gezond bent (triagevragenlijst). Ben je in een land op vakantie geweest waarvoor quarantaine maatregelen gelden? Stel je afspraak dan uit.

Bij twijfel: overleg of stel je afspraak uit. En als je om onderstaande redenen af moet zeggen, kan dat kosteloos, mits je afzegging door mij vooraf bevestigd is. Dus bel me of app me zodat ik je afmelden kan bevestigen.

 

Triagevragenlijst:

1. Heb je nu Corona? Ja / Nee

 

2. Heb je nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee

 

3. Heeft je nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee

a. hoesten, kuchen of niezen

b. koorts (38⁰C of hoger)

c. kortademigheid

 

4. Heb je huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee

 

5. Ben je in thuisisolatie? Ja / Nee

 

Is bij één van de bovenstaande vragen jouw antwoord "ja" dan kun je niet naar mijn praktijk komen. We overleggen wat ik telefonisch voor je kan doen.

 

Is je antwoord op boventaande vragen "nee", dan wil ik nog weten of:

je nu één van deze volgende verschijnselen hebt: Ja / Nee

a. (neus)verkoudheid, of loopneus

b. keelpijn

c. onbekende hoofdpijn

d. onbekende moeheid

e. onbekende diarree of buikklachten.

 

Heb je een "ja" als antwoord, dan overleggen we. Heb je hier alleen "nee" als antwoord en ook ik ben nog steeds gezond, dan ben je van harte welkom!

Zo werken we:

In mijn praktijk gelden een aantal preventieve maatregelen voor jou en voor mij:

 • voordat je komt, ga je d.m.v. het voor jezelf beantwoorden van de triagevargenlijst na, of je kunt komen
 • als je dan constateert, dat je beter niet kunt komen, kun je je afspraak kosteloos afzeggen
 • andersom zal ik ook mijn afspraak met jou afzeggen als ik of mijn huisgenoten klachten hebben
 • we houden ook in mijn praktijkruimte en op de gang de 1,5 m afstand in acht
 • we geven geen handen en hebben geen fysiek contact 
 • zoals je van mij gewend bent, plan ik mijn afspraken ruim en kom je dus geen andere clienten tegen
 • berg je telefoon en sleutels op bij binnenkomst
 • was je handen
 • nies/kuch in je elleboog en was daarna weer je handen
 • gooi tissues zelf in de afvalbak
 • je mag gebruik maken van het toilet
 • je kunt met maximaal 2 personen bij mij in de praktijk komen
 • tussen de sessies door reinig ik toilet, contactpunten van deuren, pinautomaat, deurbel etc.
 • betalen kan via pin of Tikkie, contant mag ook (in envelop en gepast)

 

Disclaimer:

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans bestaan, hoe gering ook, dat je besmet raakt in mijn praktijk of op weg hier naartoe.

Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico. 

 

 

De tekst op deze pagina is gebaseerd op de Leidraad infectiepreventie Covid-19 en is mede ontwikkeld door mijn beroepsorganisatie CATcollectief.

 

Dank je, dat je even de moeite hebt genomen om deze pagina door te lezen!

 

15-5-2020