Algemene voorwaarden

1. Algemeen

"Praktijk Maud Soeters" voor persoonlijke groei is een praktijk voor aurareading, mediumschap, opstellingen, systemisch werk en intuïtieve coaching en training.  Voor volwassenen en kinderen.

De praktijk wordt gevoerd door Maud Soeters

Gegevens:

Praktijk Maud Soeters

Oosterseveldweg 8

8391MA Noordwolde

tel. 06 27170220

info@praktijkmaudsoeters.nl

https://www.praktijkmaudsoeters.nl 

KvK 0113 5470

Lid CAT collectief 

Lid GAT geschillencommissie

 

2. Mijn verantwoordelijkheid

Met behulp van mijn werkwijzen geef ik jou zo goed mogelijk een passend consult. Ik ga daarbij zo integer mogelijk te werk om tegemoet te komen aan jouw hulpvraag. Mijn rol is adviserend en begeleidend.

Wat betreft aurareading en mediumsessies: iedere sessie is een momentopname. Niemand weet wat de toekomst zal brengen, die ligt immers niet vast.

 

3. Jouw verantwoordelijkheid

Het is aan jou om te bepalen wat je met mijn adviezen en informatie doet. Ji blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de beslissingen die je neemt. Ik eaad je daarom aan om lastige beslissingen en voorgenomen handelingen uit te stellen totdat je zelf volledige helderheid hebt over de gevolgen hiervan.

Bezoek je huisarts of specialist bij lichamelijke en psyschische klachten, want een bezoek aan Praktijk Maud Soeters is geen vervanging voor een dergelij specialistisch consult.

 

4. Verhindering

Tot 24 uur van te voren is het mogelijk je afspraak kosteloos te annuleren of te wijzigen.

Bij niet tijdig annuleren of het vergeten van een afspraak breng ik de gereserveerde tijd in rekening 

Je kunt je afspraak annuleren door me te bellen of te mailen.

Een afspraak geldt pas als afgezegd na een bevestiging door “Praktijk Maud Soeters”.

Bij annulering binnen 24 uur houd ik me het recht voor het consult in rekening te brengen.

 

5. Tarieven

De geldende tarieven vind je hier.

Tariefswijzigingen worden minimaal 2 weken voorafgaande aan de wijziging aangekondigd.

 

6. Betalingsvoorwaarden

Losse sessies en trajecten dienen ter plekke voldaan te worden, tenzij anders is afgesproken.

Indien anders is afgesproken, geldt een betalingstermijn van 7 dagen.

Een traject mag in twee delen betaald worden.

Pinnen is mogelijk.

Niet nagekomen of vergeten afspraken worden door mij in rekening gebracht.

Bij een betalingsachterstand houd ik me het recht voor verdere afspraken op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Bij een 2e betalingsherinnering breng ik administratiekosten in rekening.

 

7. Voorwaarden traject "In je kracht"

De trajectkaart bevat 6 uur begeleiding voor een gereduceerd tarief.

Je boekt dit traject op voorhand of je beslist uiterlijk voor de 2e sessie of je van deze strippenkaart gebruik wilt maken.

·         We plannen afspraken van 6 x 1 uur of 4 x 1,5 uur in

·         De trajectkaart is 6 maanden geldig

·         De trajectkaart is in overleg overdraagbaar binnen je relatie of gezin

·         Betaling: in één keer voorafgaand aan de 2e afspraak of in twee termijnen. De 2e termijn dient betaald te worden voor de 4e  afspraak

Verder zijn de algemene voorwaarden van toepassing op deze trajectkaart.

 

8. Opleidingen, cursussen en workshops

Na aanmelding ontvangt je via de mail een bevestiging met verdere details en betalingsgegevens.

Het cursusgeld dient (tenzij anders afgesproken) vóór aanvang van de eerste bijeenkomst bijgeschreven te zijn op de rekening van “Praktijk Maud Soeters”.

Bij annulering tot 1 week voor aanvang wordt het volledige cursusgeld geretourneerd

Bij annulering binnen 1 week is "Praktijk Maud Soeters" gerechtigd een deel van het cursusgeld in te houden

Bij tussentijds beëindiging van een cursus door de cursist wordt geen cursusgeld terug gegeven.

Bij overmacht of ziekte is dit ter beoordeling aan Maud Soeters

"Praktijk Maud Soeters" houdt zich het recht voor een cursus niet door te laten gaan als er te weinig deelnemers zijn. In overleg wordt de activiteit verplaatst of wordt het cursusgeld geretourneerd.

 

9. Geluidsopnamen

Op jouw verzoek maak ik kosteloos een opname van je mediumsessie of aurareading. Via de mail ontvang je deze opname van mij. Realiseer je dat deze informatie een momentopname is, die vertrouwelijke informatie over jou bevat en puur voor jou is bedoeld.

Het is niet toegestaan om zonder mijn toestemming audio en/of video opnames te maken tijdens een sessie of een andere bijeenkomst.

 

10. Aansprakelijkheid

“Praktijk Maud Soeters” sluit elke aansprakelijkheid inzake schade of letsel voortvloeiende of verband houdend met de geboden diensten door "Praktijk Maud Soeters" uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van "Praktijk Maud Soeters"

 

11. Klachtenregeling

Als je een klacht hebt, laat het me dan weten zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Voor klachten waar we samen niet uitkomen, is “Praktijk Maud Soeters” als CAT lid aangesloten bij GAT (Geschillen Alternatieve Therapeuten). Je kunt contact opnemen met ze via https://gatgeschillen.nl/. Hier vind je ook het geschillenreglement met de klachtenprocedure.

 

 

12. Privacy statement

Ik behandel en bewaar jouw persoonsinformatie, dossier en geluidsopnamen vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet Privacybescherming. De volledige tekst vind je in de footer van mijn site.

 

 

13. Begeleiding kinderen en jongeren

 

Kinderen tot 12 jaar: niet wilsbekwaam, ouders of voogd moeten voor elke behandeling toestemming geven en dit formulier voor elke losse sessie of elk traject ondertekenen.

Jongeren van 12 tot 16 jaar: potentieel wilsbekwaam, voor een behandeling is in principe de toestemming van zowel de jongere als de ouders of voogd nodig en dit formulier moet voor elke losse sessie of traject ondertekend worden.

Jongeren van 16 tot 18 jaar: in principe wilsbekwaam, voor een behandeling is geen toestemming van de ouders of voogd nodig, alleen van de jongere zelf.

 

Indien er sprake is van één gezaghebbende ouder of voogd, moet het toestemmingsformulier ondertekend worden door de gezag dragende ouder of voogd en de minderjarige.

Indien er sprake is van twee gezaghebbende ouders dient dit formulier door beide gezaghebbende ouders en de minderjarige te worden ondertekend.

Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

 

De ouder die het kind begeleidt of voor coaching aanmeldt, draagt er de zorg voor dat de andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de coaching van het kind en dat de andere ouder hier zijn/haar schriftelijke toestemming voor geeft.

De begeleidende ouder gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching, de begeleidende ouder de consequenties daarvan op zich neemt. "Praktijk Maud Soeters" kan hier voor niet aansprakelijk worden gehouden.

 

Ik ga ervan uit, dat de ouder die het kind haalt en brengt telefonisch bereikbaar is tijdens de sessie.

 

Kinderen en jongeren tot 16 jaar: na een sessie breng ik de ouder die het kind weer ophaalt samen met het kind in het kort op de hoogte van de inhoud van de sessie. Als er meer toelichting nodig is, kan daar nog een mail of telefoongesprek op volgen.

 

Privacy jongeren vanaf 16 jaar

Het ligt wettelijk vast, dat een kind vanaf 16 jaar zelf mag bepalen welke informatie het deelt met de ouders(s). "Praktijk Maud Soeters" deelt alleen informatie met ouders of anderen na overleg met het kind. Tenzij er sprake is van een ernstige situatie, dan beoordeelt "Praktijk Maud Soeters" wat ernstig is, maar ook dan wordt het kind eerst van dit voornemen om contact op te nemen op de hoogte gebracht alvorens "Praktijk Maud Soeters" contact opneemt met de ouders en/of derden. 

 

 

© Praktijk Maud Soeters 2008-2021